Автономна каналізація

Автономна каналізація
Опубліковано 25.06.2018

Автоматизація процесів біологічної очистки на МОС

 

В проспектах деяких виробників МОС автоматизацію очистки стічних вод називають «модою». Ті, хто стверджує, що автоматизація процесів очистки на МОС не потрібна, що автоматизовані установки менш надійні, ніж прості установки, що працюють без автоматизації як проточні септики, що аеруються, мають примарне уявлення про біологічну очистку стічних вод. Насправді під поняттям надійності МОС розуміють стабільність біологічних процесів очистки, що протікають, які є необхідною умовою стабільності роботи ОС, що забезпечує потрібні високі показники очищених стічних вод. Яким основним вимогам повинна відповідати мала очисна споруда (потужність від 1,5 до 1000 м3/добу), щоб забезпечити якісну очистку стічних вод, без постійного обслуговуючого персоналу, в умовах зростаючих цін на енергоносії? МОС повинні бути сконструйовані за наступними принципами, і, відповідно, за цими критеріями повинні бути оцінені:

1. Мати переваги континуальної і дисконтинуальної систем очистки, але не мати їх недоліків.

2. Затримувати та подрібнювати грубі нечистоти, що надходять зі стічними водами.

3. Наявність системи самоочистки сітки затримання грубих нечистот в ПК.

4. Забезпечувати прийом залпового скиду стічних вод без виносу мулу з установки з очищеними стічними водами.

5. Система біологічної очистки МОС повинна бути мінімально п’ятиступенева, з триконтурною зворотною рециркуляцією активного мулу.

6. В технології повинна бути закладена мінімально двомулова система.

7. Гідравлічна система МОС повинна забезпечувати вирівнювання залпових надходжень стічних вод і багатоконтурну зворотну рециркуляцію з інтенсивністю, пропорційною кількості стічних вод, що надходять.

8. Забезпечувати видалення азоту біологічним шляхом, створюючи умови для проходження двоступінчатого процесу нітрифікації-денітрифікації.

9. Автоматично видаляти надлишковий активний мул.

10. Автоматично підтримувати необхідну концентрацію активного мулу в системі з можливістю її коригування.

11. Мати автоматизовану систему аеробної стабілізації і зневоднення надлишкового активного мулу без додавання флокулянтів.

12. Автоматично перемикатися в економічні режими роботи при зміні кількості стічних вод, що надходять на очистку, з метою економії електроенергії, ресурсу роботи електрообладнання і вирівнювання біологічного процесу при тривалій відсутності надходження стічних вод. Перемикатися в форсажні режими при надходження стічних вод в кількості, що перевищує розрахункову.

13. Застосовувати датчики рівня високого ступеня надійності з системою самоочистки.

14. Вивід на монітор контролера основних параметрів роботи установки з можливістю їх коригування в реакторах: часу аерації, перемішування, відстоювання, відкачування очищених стічних вод, – бажано через модемний зв’язок.

15. Мати сигналізацію порушення роботи установки в початковій фазі для того, щоб вжити заходів до того, як виникне аварійна ситуація.

16. Можливість ремонту або заміни будь-якого вузла, без зупинки роботи очисної споруди.

Будемо вдячні, якщо поділитись записом в соцмережах
Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!